Taikomos priemokos

 

Darbo užmokesčio priemoka

Metai Priemoka
2019 11,34%

Taikoma kuro priemoka

Priemoka
21,87 %