Taikomos priemokos

 

Darbo užmokesčio priemoka

Metai Priemoka
2021 20,08%

Taikoma kuro priemoka

Priemoka
38,84 %