Taikomos priemokos

 

Darbo užmokesčio priemoka

Metai Priemoka
2022 25,2 %

Taikoma kuro priemoka

Priemoka
69,36 %